Luật sư riêng

LUẬT SƯ RIÊNG được sáng lập bởi sự hợp tác của những Luật sư , Luật gia, Giảng viên, Chuyên viên tư vấn, Kế toán, Kiểm toán viên dày dặn kinh nghiệm với những hiểu biết sâu rộng về Luật pháp, Tài chính, Ngân hàng, Bảo hiểm, Kinh tế, Thương mại,... Với khả năng giải quyết công việc nhanh chóng, hiệu quả và nhiệt tình. Chúng tôi luôn đề cao tính chuyên nghiệp của từng thành viên công ty trong việc cung cấp dịch vụ tư vấn.

Tư vấn lập di chúc, soạn thảo di chúc và Quản lý di chúc

Di chúc là văn bản thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài của mình cho người khác sau khi chết. Để đảm bảo Di chúc có hiệu lực pháp luật sau khi Người để lại di chúc chết thì khi lập di chúc phải tuân thủ các quy định của ...

Tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp - Mua bán nợ

Tái cấu trúc doanh nghiệp - Mua bán nợ là hoạt động kinh tế – tài chính để trao đổi và chuyển nhượng phần tài sản đặc biệt là các “khoản nợ phải thu” từ đối tượng này sang đối tượng khác. Ở Việt Nam, thị trường mua bán ...

Tư vấn Giải thể Doanh nghiệp

Kinh tế Việt Nam đang phải chịu tác động từ những khó khăn chung của nền kinh tế thế giới và cả những khó khăn nội tại. Điều này đã ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp Việt Nam. Thể ...

Tư vấn và Thu hồi công nợ

Với đội ngũ Luật sư và chuyên viên xử lý nợ dày dạn kinh nghiệm và các mối quan hệ rộng, LUẬT SƯ RIÊNG sẽ thay mặt khách hàng trong nhiều vấn đề khác nhau như: Thu hồi nợ quá hạn, Buộc thi hành đối với phán quyết hoặc Quyết ...

Luật sư cho Ca sĩ, Diễn viên

Một tấm ảnh nhảy cảm của Ca sĩ, Diễn viên được đăng trên mạng mà không được sự đồng ý của họ. Một bài hát được mua độc quyền bỗng dưng có ca sĩ khác hát và thu đĩa bán; Một Hợp đồng quảng cáo với những điều khoản ...

DỊCH VỤ CỦA CÔNG TY LUẬT – LUẬT SƯ RIÊNG

Công ty Luật hoạt động trong các lĩnh vực: Tham gia Tố tụng, Đại diện tranh tụng, Tư vấn Pháp Luật, Tư vấn thành lập doanh nghiệp, Tư vấn Đầu tư trong và ngoài nước, Tư vấn Lập Dự án Đầu tư, Tư vấn các Thủ tục Pháp lý cho ...

Quyền sở hữu nhà của Việt kiều, Cá nhân, Tổ chức nước ngoài

Mục 1.2 của Điều 191A/2008/QH12 Nghị quyết Quốc Hội Việt Nam ngày 03/06/2008 quy định:                               - Nhà ở mà các tổ chức và cá nhân nước ngoài được phép mua và sở hữu theo Điều luật này là các căn hộ chung ...