Luật Sư Riêng

Luật sư riêng cho Gia đình

Tỷ lệ Luật sư trên số dân ở Việt Nam rất thấp, số lượng Cá nhân, Hộ gia đình có Luật Sư Riêng rất hạn chế. Chính vì vậy trước sự phát triển của nền kinh tế, những phức tạp và đa dạng của các mối quan ...

Luật sư Gia đình

Xét trên các phương diện về nhu cầu của đời sống thời hiện đại, sự bận rộn của các thành viên trong gia đình dẫn đến không đủ thời gian để tìm hiểu các quy định của Pháp luật để áp dụng giải quyết các công việc một ...

LUẬT SƯ QUẬN 2 – LUẬT SƯ RIÊNG CHO BẠN

Hiện nay, ở các quốc gia phát triển, dịch vụ Luật sư riêng là một dịch vụ khá phổ biến và quen thuộc. Hầu hết các cá nhân đều có từ một, thậm chí hai luật sư riêng để bảo vệ quyền và lợi ích cho mình cũng như phòng ngừa mọi ...

Luật sư cho Ca sĩ, Diễn viên

Một tấm ảnh nhảy cảm của Ca sĩ, Diễn viên được đăng trên mạng mà không được sự đồng ý của họ. Một bài hát được mua độc quyền bỗng dưng có ca sĩ khác hát và thu đĩa bán; Một Hợp đồng quảng cáo với những điều khoản ...

DỊCH VỤ CỦA CÔNG TY LUẬT – LUẬT SƯ RIÊNG

Công ty Luật hoạt động trong các lĩnh vực: Tham gia Tố tụng, Đại diện tranh tụng, Tư vấn Pháp Luật, Tư vấn thành lập doanh nghiệp, Tư vấn Đầu tư trong và ngoài nước, Tư vấn Lập Dự án Đầu tư, Tư vấn các Thủ tục Pháp lý cho ...

Luật Sư Quận 2 – Luật Sư Riêng dành cho gia đình

Ở các nước phát triển, mỗi một gia đình thường có một Luật sư riêng để bảo vệ quyền, lợi ích cho mình. Ở đó, tất cả mọi vấn đề phát sinh trong cuộc sống hàng ngày của gia đình và của thành viên đều do Luật sư gia ...

Luật sư Quận 2 – Luật sư tư vấn pháp luật lao động

Luật Sư Riêng tư vấn các quy định liên quan đến lao động, hợp đồng lao động, tiền lương, giải quyết tranh chấp trong quan hệ lao động và các vấn đề khác liên quan như sau: