Luật Sư Riêng

Luật sư riêng cho Gia đình

Tỷ lệ Luật sư trên số dân ở Việt Nam rất thấp, số lượng Cá nhân, Hộ gia đình có Luật Sư Riêng rất hạn chế. Chính vì vậy trước sự phát triển của nền kinh tế, những phức tạp và đa dạng của các mối quan ...

Luật sư Gia đình

Xét trên các phương diện về nhu cầu của đời sống thời hiện đại, sự bận rộn của các thành viên trong gia đình dẫn đến không đủ thời gian để tìm hiểu các quy định của Pháp luật để áp dụng giải quyết các công việc một ...

Luật sư cho Ca sĩ, Diễn viên

Một tấm ảnh nhảy cảm của Ca sĩ, Diễn viên được đăng trên mạng mà không được sự đồng ý của họ. Một bài hát được mua độc quyền bỗng dưng có ca sĩ khác hát và thu đĩa bán; Một Hợp đồng quảng cáo với những điều khoản ...

DỊCH VỤ CỦA CÔNG TY LUẬT – LUẬT SƯ RIÊNG

Công ty Luật hoạt động trong các lĩnh vực: Tham gia Tố tụng, Đại diện tranh tụng, Tư vấn Pháp Luật, Tư vấn thành lập doanh nghiệp, Tư vấn Đầu tư trong và ngoài nước, Tư vấn Lập Dự án Đầu tư, Tư vấn các Thủ tục Pháp lý cho ...