DỊCH VỤ LUẬT SƯ - LUẬT SƯ RIÊNG

Dịch vụ Đăng ký kết hôn với người nước ngoài

LUẬT SƯ RIÊNG Tư vấn miễn phí cho khách hàng các vấn đề liên quan đến Đăng ký kết hôn với người nước ngoài: Tư vấn về Thủ tục đăng ký kết hôn với người nước ngoài, Tư vấn về quyền của và nghĩa vụ của mỗi bên sau khi ...

Tư vấn Luật Lao động

Hiện nay, trong sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế, quan hệ lao động đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển bền vững của một doanh nghiệp và ngày càng được pháp luật Việt nam bảo vệ. Lao động là những người góp ...

Tư vấn Mua - Bán DN

Hoạt động Mua - Bán doanh nghiệp mang đến cho các nhà đầu tư nhiều cơ hội kinh doanh hấp dẫn nếu họ thực sự là những người có tầm nhìn chiến lược, có hiểu biết sâu rộng về tài chính, pháp luật và đặc biệt là họ phải có ...

Thành lập Doanh nghiệp nhanh chóng

LUẬT SƯ RIÊNG tư vấn cho bạn toàn bộ hành lang pháp lý liên quan đến vấn đề thành lập, quản lý doanh nghiệp:

Thay đổi Nội dung Đăng ký kinh doanh

LUẬT SƯ RIÊNG Tư vấn thay đổi đăng ký kinh doanh của Doanh nghiệp, Chi nhánh, Văn phòng đại diện

Mã số - Mã vạch

Mã số mã vạch là một giải pháp nhằm tạo thuận lợi và nâng cao năng suất, hiệu quả trong bán hàng và quản lý hàng hóa với một loại mã hiệu đặc biệt.Sử dụng mã số mã vạch trên hàng hoá mang lại nhiều lợi ích, lợi ích lớn ...

Thành lập Doanh nghiệp - Chi nhánh, Văn phòng đại diện

LUẬT SƯ RIÊNG Tư vấn thành lập chi nhánh, Văn phòng đại diện của doanh nghiệp

Tư vấn Pháp lý BĐS

Một trong những thế mạnh của LUẬT SƯ RIÊNG là khả năng hỗ trợ khách hàng hoàn thành các giao dịch Bất động Sản. Chúng tôi cung cấp các dịch vụ pháp lý để trợ giúp khách hàng trong việc xây dựng chiến lược kinh doanh và xin phê ...

Dịch vụ Nhà đất

LUẬT SƯ RIÊNG       - Cấp mới Giấy chứng nhận Quyền sở hữu nhà ở và Quyền sử dụng đất ở.       - Cấp đổi Giấy chứng nhận Quyền sở hữu nhà ở và Quyền sử dụng đất ở.       - Cấp lại Giấy chứng nhận Quyền sở ...