Xóa nợ thuế - Xóa nợ thuế thông qua thủ tục phá sản

Doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản đã thực hiện các khoản thanh toán theo quy định của pháp luật phá sản mà không còn tài sản để nộp tiền thuế, tiền phạt.

Phá sản là tình trạng của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán và bị Tòa án nhân dân có thẩm quyền ra quyết định tuyên bố phá sản.

Theo Điều 65 Luật  Quản lý Thuế 2006 sửa đổi, bổ sung năm 2012

Điều 65. Trường hợp được xóa nợ tiền thuế, tiền phạt

1. Doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản đã thực hiện các khoản thanh toán theo quy định của pháp luật phá sản mà không còn tài sản để nộp tiền thuế, tiền phạt.

2. Cá nhân được pháp luật coi là đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự mà không có tài sản để nộp tiền thuế, tiền phạt còn nợ.

3. Các khoản nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt của người nộp thuế không thuộc trường hợp quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này mà cơ quan quản lý thuế đã áp dụng tất cả các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế quy định tại khoản 1 Điều 93 của Luật này và các khoản nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt này đã quá mười năm, kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế, nhưng không có khả năng thu hồi.”

Theo Điều 54 Luật Phá sản 2014 quy định:

Điều 54. Thứ tự phân chia tài sản

1. Trường hợp Thẩm phán ra quyết định tuyên bố phá sản thì tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã được phân chia theo thứ tự sau:

a) Chi phí phá sản;

b) Khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với người lao động, quyền lợi khác theo hợp đồng lao động và thoả ước lao động tập thể đã ký kết;

c) Khoản nợ phát sinh sau khi mở thủ tục phá sản nhằm mục đích phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã;

d) Nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước; khoản nợ không có bảo đảm phải trả cho chủ nợ trong danh sách chủ nợ; khoản nợ có bảo đảm chưa được thanh toán do giá trị tài sản bảo đảm không đủ thanh toán nợ.

 2. Trường hợp giá trị tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã sau khi đã thanh toán đủ các khoản quy định tại khoản 1 Điều này mà vẫn còn thì phần còn lại này thuộc về:

a) Thành viên hợp tác xã, hợp tác xã thành viên;

b) Chủ doanh nghiệp tư nhân;

c) Chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;

d) Thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, cổ đông của công ty cổ phần;

đ) Thành viên của Công ty hợp danh.

3. Nếu giá trị tài sản không đủ để thanh toán theo quy định tại khoản 1 Điều này thì từng đối tượng cùng một thứ tự ưu tiên được thanh toán theo tỷ lệ phần trăm tương ứng với số nợ.

Trường hợp mở thủ tục phá sản thì các khoản nợ sẽ được tập trung lại và giải quyết một lần do Tòa án tiến hành (bao gồm cả khoản nợ thuế). Các khoản nợ có bảo đảm sẽ được giải quyết trước (nếu tài sản bảo đảm không dùng để thực hiện thủ tục phục hồi kinh doanh), các khoản nợ còn lại sẽ được phân chia theo thứ tự do luật định. Đặc biệt, các doanh nghiệp chỉ phải chịu nghĩa vụ tài chính trong phạm vi doanh nghiệp của mình (trừ chủ doanh nghiệp tư nhân và thành viên hợp danh của công ty hợp danh). Vì vậy, khi thực hiện xong thủ tục phá sản, thì khoản nợ coi như đã chấm dứt, các khoản nợ thuế vì vậy mà cũng sẽ được xóa do thuộc trường hợp phá sản theo quy định tại Theo Điều 65 Luật  Quản lý Thuế 2006 sửa đổi, bổ sung năm 2012.

Như vậy, với việc mở thủ tục phá sản thì doanh nghiệp đã được thực hiện thủ tục xóa nợ thuế theo đúng quy định và thủ tục theo quy định của pháp luật.

Penalty Abatement | Payroll Tax Debt Relief: How to Settle Tax Liability

Để việc thực hện các thủ tục sẽ dễ dàng hơn và kết quả đạt được cao hơn nếu các bạn giao phó cho chúng tôi! Hãy để chúng tôi Công ty Luật TNHH Luật Sư Riêng với đội ngũ các luật sư, chuyên viên pháp lý, kinh tế giàu kinh nghiệm luôn luôn biết lắng nghe, tận tình phục vụ khách hàng để đạt kết quả tốt nhất. Hãy liên hệ với chúng tôi: Công ty Luật TNHH Luật Sư Riêng, địa chỉ: số 25 Vũ Tông Phan, phường An Phú, quận 2, Tp. Hồ Chí Minh. Hotline: 0933512386. Website: luatsurieng.net