Xóa nợ thuế - Xóa nợ thuế tạo điều kiện thuận lợi gì cho nền kinh tế và cho doanh nghiệp

Đề xuất xử lý xóa nợ, khoanh nợ những khoản tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt không có khả năng thu hồi đã nhận được nhiều ý kiến đồng thuận của các nhà quản lý, các chuyên gia trong lĩnh vực thuế.

Việc xóa nợ thuế đúng đối tượng là cần thiết để đảm bảo tính minh bạch của nguồn thu, cơ quan thuế giảm các chi phí quản lý, giảm thời gian theo dõi số nợ thuế dù biết chắc là không thể thu hồi được; qua đó giúp bức tranh ngân sách phản ánh trung thực năng lực tài chính quốc gia.

Những đối tượng DN nợ thuế mà số thuế nợ đã kéo dài nhiều năm, đã thực hiện tất cả các biện pháp quản lý nợ theo quy định của pháp luật mà vẫn không thể thu hồi được thì cần thiết phải xóa nợ. Nếu cứ để treo như thế thì hệ thống dữ liệu sẽ quá tải.

Đối với các doanh nghiệp, việc xóa nợ thuế đúng trường hợp như doanh nghiệp bị ảnh hưởng do thiên tai, hỏa hoạn, hoặc các trường hợp bất khả kháng, nếu được xóa nợ thuế sẽ giúp doanh nghiệp khôi phục sản xuất, kinh doanh, từ đó nuôi dưỡng nguồn thu cho ngần sách nhà nước. Việc thực hiện thủ tục xóa nợ thuế không chỉ giúp chỉnh bản thân doanh nghiệp được giải thoát hoặc có thể được khôi phục kinh doanh trở lại.

Như vậy, việc cho doanh nghiệp được xóa nợ thuế mang lại lợi ích cho cả hai bên là cơ quan nhà nước và doanh nghiệp.

Hình ảnh có liên quan

Việc thực hện các thủ tục sẽ dễ dàng hơn và kết quả đạt được cao hơn nếu các bạn giao phó cho chúng tôi! Hãy để chúng tôi Công ty Luật TNHH Luật Sư Riêng với đội ngũ các luật sư, chuyên viên pháp lý, kinh tế giàu kinh nghiệm luôn luôn biết lắng nghe, tận tình phục vụ khách hàng để đạt kết quả tốt nhất. Hãy liên hệ với chúng tôi: Công ty Luật TNHH Luật Sư Riêng, địa chỉ: số 25 Vũ Tông Phan, phường An Phú, quận 2, Tp. Hồ Chí Minh. Hotline: 0933512386. Website: luatsurieng.net