Xóa nợ thuế - Thủ tục xóa nợ tiền thuế, xóa tiền phạt chậm nộp

Thủ thục xóa nợ thuế

 

Thủ tục, hồ sơ xóa nợ tiền thuế

Khoản 4 Điều 48 Thông tư 156/2013/TT-BTC quy định về thủ tục, hồ sơ xóa nợ tiền thuế như sau:

1. Hồ sơ xóa nợ tiền thuế với cá nhân, hộ gia đình

- Văn bản đề nghị xoá nợ tiền thuế của cơ quan thuế quản lý trực tiếp người nộp thuế theo mẫu số 01/XOANO ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

- Đối với trường hợp cá nhân được pháp luật coi là đã chết:

  • Giấy chứng tử, hoặc Giấy báo tử, hoặc quyết định của tòa án tuyên bố một người là đã chết hoặc các giấy tờ thay cho Giấy báo tử theo quy định của pháp luật về đăng ký và quản lý hộ tịch (bản sao có công chứng hoặc chứng thực);
  • Văn bản xác nhận của UBND cấp xã, phường, thị trấn nơi cư trú cuối cùng của cá nhân đã chết về việc người chết không có tài sản.

- Đối với trường hợp cá nhân được pháp luật coi là mất tích:

  • Quyết định tuyên bố mất tích của Tòa án (bản sao có công chứng hoặc chứng thực);
  • Văn bản xác nhận của UBND cấp xã, phường, thị trấn nơi người bị tuyên bố mất tích cư trú về việc người mất tích không có tài sản. Cơ quan thuế có trách nhiệm yêu cầu thân nhân của người mất tích cung cấp các giấy tờ trên.

- Đối với trường hợp cá nhân được pháp luật coi là mất năng lực hành vi dân sự:

  • Quyết định của Tòa án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự (bản sao có công chứng hoặc chứng thực);
  • Văn bản xác nhận của người giám hộ về việc cá nhân mất năng lực hành vi dân sự không có tài sản, đồng thời có xác nhận của UBND cấp xã, phường, thị trấn nơi cá nhân mất năng lực hành vi dân sự cư trú về việc cá nhân mất năng lực hành vi dân sự không có tài sản.

2. Hồ sơ xóa tiền nợ thuế đối với doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản

Theo đó, hồ sơ xóa nợ tiền thuế đối với doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản theo quy định mới sẽ bao gồm:
- Văn bản đề nghị xoá nợ tiền thuế của cơ quan thuế quản lý trực tiếp (theo mẫu số 01/XOANO ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC );
- Quyết định tuyên bố phá sản doanh nghiệp của Tòa án;
- Tài liệu phân chia tài sản của chấp hành viên thể hiện số nợ thuế thu hồi được hoặc không thu hồi được;
- Quyết định về việc đình chỉ thi hành quyết định tuyên bố phá sản của cơ quan thi hành án dân sự.
Các tài liệu trên có thể là bản chính hoặc bản sao y bản chính.

3. Hồ sơ xóa nợ đối với khoản tiền thuế nợ đã quá 10 (mười) năm

- Trường hợp khoản nợ phát sinh trước ngày 01/7/2007: Hồ sơ (bản sao có đóng dấu) của cơ quan thuế về việc đã thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định số 100/2004/NĐ-CP ngày 25/02/2004 của Chính phủ quy định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế hoặc đã áp dụng tất cả các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế theo quy định tại Luật Quản lý thuế và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế.

- Trường hợp khoản nợ phát sinh từ ngày 01/7/2007: Hồ sơ (bản sao có đóng dấu) của cơ quan thuế về việc đã áp dụng tất cả các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế theo quy định tại Luật Quản lý thuế và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế.

Lưu ý: Các trường hợp được xóa nợ tiền thuế, tiền phạt thì đồng thời được xóa khoản tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp tiền thuế, tiền chậm nộp tiền phạt phát sinh từ khoản nợ đó.

Hình ảnh có liên quan

Để việc thực hện các thủ tục sẽ dễ dàng hơn và kết quả đạt được cao hơn nếu các bạn giao phó cho chúng tôi! Hãy để chúng tôi Công ty Luật TNHH Luật Sư Riêng với đội ngũ các luật sư, chuyên viên pháp lý, kinh tế giàu kinh nghiệm luôn luôn biết lắng nghe, tận tình phục vụ khách hàng để đạt kết quả tốt nhất. Hãy liên hệ với chúng tôi: Công ty Luật TNHH Luật Sư Riêng, địa chỉ: số 25 Vũ Tông Phan, phường An Phú, quận 2, Tp. Hồ Chí Minh. Hotline: 0933512386. Website: luatsurieng.net