Xóa nợ thuế - Giải pháp nào cho doanh nghiệp để thoát nợ thuế

Nợ thuế được xem là khoản nợ khó cho cơ quan thuế có thể đòi cũng như khó cho bản thần doanh nghiệp để có thể trả.

Như đã biết, thuế là khoản thu bắc buộc đối với doanh nghiệp khi thực hiện các hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, điều quan ngại ở đây đó là không phải doanh nghiệp nào cũng có thể kinh doanh thuận lợi để có thế đóng các khoản thuế đúng theo các quy định của pháp luật. Và đối với các doanh nghiệp khi mà không có khả năng để đóng thuế thì điều tất yếu xảy đến đó là nợ thuế. Nợ thuế được xem là khoản nợ khó cho cơ quan thuế có thể đòi cũng như khó cho bản thần doanh nghiệp để có thể trả.

Chính vì vậy, các doanh nghiệp cần tìm ra những biện pháp để có thể thoát các khoản nợ thuế này một cách hợp pháp.

Theo Luật Quản lý thuế hiện nay thì những chủ thể sau được xóa nợ thuế:

Điều 65. Trường hợp được xóa nợ tiền thuế, tiền phạt

1. Doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản đã thực hiện các khoản thanh toán theo quy định của pháp luật phá sản mà không còn tài sản để nộp tiền thuế, tiền phạt.

2. Cá nhân được pháp luật coi là đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự mà không có tài sản để nộp tiền thuế, tiền phạt còn nợ.

3. Các khoản nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt của người nộp thuế không thuộc trường hợp quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này mà cơ quan quản lý thuế đã áp dụng tất cả các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế quy định tại khoản 1 Điều 93 của Luật này và các khoản nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt này đã quá mười năm, kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế, nhưng không có khả năng thu hồi.”

Như vậy, thì biện pháp hiện nay để doanh nghiệp có thể xóa nợ thuế đó là thực hiện các thủ tục phá sản doanh nghiệp, thông qua thủ tục phá sản, doanh nghiệp có thể có một con đường rút luôi hợp pháp ra khỏi nền kinh tế. Cơ quan thuế giảm các chi phí quản lý, giảm thời gian theo dõi số nợ thuế dù biết chắc là không thể thu hồi được; qua đó giúp bức tranh ngân sách phản ánh trung thực năng lực tài chính quốc gia.

Kết quả hình ảnh cho tax solutions

Để việc thực hện các thủ tục sẽ dễ dàng hơn và kết quả đạt được cao hơn nếu các bạn giao phó cho chúng tôi! Hãy để chúng tôi Công ty Luật TNHH Luật Sư Riêng với đội ngũ các luật sư, chuyên viên pháp lý, kinh tế giàu kinh nghiệm luôn luôn biết lắng nghe, tận tình phục vụ khách hàng để đạt kết quả tốt nhất. Hãy liên hệ với chúng tôi: Công ty Luật TNHH Luật Sư Riêng, địa chỉ: số 25 Vũ Tông Phan, phường An Phú, quận 2, Tp. Hồ Chí Minh. Hotline: 0933512386. Website: luatsurieng.net