TV bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ

     Sở hữu trí tuệ, hay có khi còn gọi là tài sản trí tuệ, là những sản phẩm sáng tạo của bộ óc con người. Ðó có thể là tác phẩm văn học, âm nhạc, phần mềm máy tính, phát minh, sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, v.v…Ngày nay, khi mà nhiều nước đã chuyển sang nền kinh tế tri thức thì hàm lượng trí tuệ trong sản phẩm và dịch vụ ngày càng lớn lên, trở thành một yếu tố quyết định tính cạnh tranh. Bất cứ khi nào một tác phẩm, một sản phẩm hay nhãn hiệu mới được đưa vào thị trường thì không sớm thì muộn cũng sẽ có những đối thủ cạnh tranh cho ra các sản phẩm giống tương tự. Đây là lý do quan trọng duy nhất để các doanh nghiệp, tác giả phải cân nhắc khi sử dụng hệ thống sở hữu trí tuệ để bảo vệ sản phẩm sáng tạo và sáng chế của mình nhằm mang lại cho họ các độc quyền sử dụng sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thương hiệu, tác phẩm văn học nghệ thuật và các tài sản vô hình khác. Bảo hộ theo pháp luật sở hữu trí tuệ mang lại quyền sở hữu đối với các tác phẩm sáng tạo hoặc đổi mới, do đó hạn chế phạm vi sao chép và bắt chước của đối thủ cạnh tranh một cách đáng kể.

    Quyền sở hữu trí tuệ là một loại tài sản vô hình đối với chủ sở hữu quyền đó. Việc bảo hộ pháp lý tài sản vô hình thông qua hệ thống sở hữu trí tuệ mang lại cho chủ sở hữu độc quyền sử dụng những tài sản đó trong kinh doanh, biến tài sản vô hình thành quyền sở hữu độc quyền trong một thời hạn nhất định

LUẬT SƯ RIÊNG cung cấp dịch vụ tư vấn bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, bao gồm:

-          Nhãn hiệu hàng hóa

-          Kiểu dáng

-          Sáng chế

-          Giải pháp hữu ích

-          Phần mềm máy tính

-          Slogan

-          Ý tưởng kinh doanh, bí mật kinh doanh.

Với đội ngũ Luật sư, chuyên viên giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực Sở hữu trí tuệ, LUẬT SƯ RIÊNG cam kết mang lại chất lượng và hiệu quả tối ưu cho Khách hàng.

LUẬT SƯ RIÊNG