Tư vấn lập di chúc, soạn thảo di chúc và Quản lý di chúc

Di chúc là văn bản thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài của mình cho người khác sau khi chết. Để đảm bảo Di chúc có hiệu lực pháp luật sau khi Người để lại di chúc chết thì khi lập di chúc phải tuân thủ các quy định của ...

   Sinh - lão - bệnh - tử là quan niệm của đạo Phật về bốn khổ ải mà con người ai cũng phải trải qua trong cuộc đời. Mặc dù vậy, theo văn hóa Á Đông nói chung, nhiều người trong chúng ta thường tránh né, không muốn bàn bạc, chuẩn bị trước cho cái chết của mình, nhưng thật sự đó là điều cần thực hiện

   Có rất nhiều trường hợp sau khi mất đi, con cái không biết xử lý thế nào với khối tài sản cha mẹ để lại vì cha mẹ chết không để lại di chúc và phải lôi nhau ra tòa để phân chia tài sản; người giám hộ lợi dụng khối tài sản đó để phục vụ cho mục đích riêng; hay con cái không thể tìm được các giấy tờ sở hữu tài sản để làm thủ tục thừa kế, hoặc tiêu xài phung phí làm cho khối tài sản bị chia năm xẻ bảy, không theo ý muốn của người đã mất trước lúc qua đời. Và di chúc, chính là giải pháp cho những vấn đề này.

   Di chúc là văn bản thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài của mình cho người khác sau khi chết. Để đảm bảo Di chúc có hiệu lực pháp luật sau khi Người để lại di chúc chết thì khi lập di chúc phải tuân thủ các quy định của pháp luật về Nội dung di chúc và Hình thức di chúc.

   Chính vì những lí do đó, chúng tôi, Công ty Luật TNHH Luật Sư Riêng cho ra đời gói dịch vụ tư vấn soạn thảo, lập di chúc:

-  Tư vấn các quyền của người lập di chúc - Người để lại di sản;

- Tư vấn hình thức di chúc: Di chúc phải được lập thành văn bản; nếu không thể lập được di chúc bằng văn bản thì có thể di chúc miệng;

- Soạn thảo di chúc thể hiện ý chí của Người để lại di sản thừa kế. Luật sư làm chứng, chứng thực Di chúc sau khi được lập;

- Tư vấn sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc hủy bỏ di chúc;

- Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan tới hiệu lực của di chúc và người nhận di sản.

- Tư vấn chia di sản thừa kế theo pháp luật hoặc theo di chúc;

- Tư vấn khai nhận di sản, từ chối nhận di sản thừa kế;

- Thực hiện thủ tục khai nhận di sản thừa kế.

ĐẶC BIỆT: Dịch vụ quản lý di chúc!!!

Mọi chi tiết liên hệ:

CÔNG TY LUẬT TNHH LUẬT SƯ RIÊNG
Trụ sở: 70 Vũ Tông Phan, Phường An Phú, Quận 2, Tp. HCM

Văn phòng làm việc: 14D1 Thảo Điền, Phường Thảo Điền, Quận 2, Tp. HCM.

Hotline: 0949165995.