Tư vấn Hợp đồng

Soạn thảo hợp đồng không những đảm bảo lợi ích của các bên trong hợp đồng mà còn phải dự kiến được những rủi ro sẽ xảy ra trong tương lai để có thể điều chỉnh các điều khoản hợp đồng phù hợp với hoàn cảnh thực tiễn ...

LUẬT SƯ RIÊNG tư vấn, soạn thảo hợp đồng nói chung và hợp đồng thương mại nói riêng yêu cầu rất nhiều kỹ năng cùng những kiến thức chuyên sâu không chỉ trên lý thuyết từ các qui định pháp luật có liên quan.

Soạn thảo hợp đồng không những đảm bảo lợi ích của các bên trong hợp đồng mà còn phải dự kiến được những rủi ro sẽ xảy ra trong tương lai để có thể điều chỉnh các điều khoản hợp đồng phù hợp với hoàn cảnh thực tiễn và qui định của pháp luật. Hơn vậy, vai trò của hợp đồng trong các giao dịch của doanh nghiệp ngày càng quan trọng bởi các đối tác trong hợp đồng của doanh nghiệp hầu hết là các doanh nhân chuyên nghiệp, rất am hiểu luật về các vấn đề liên quan đến nội dung của hợp đồng cũng như các qui định liên quan đến hợp đồng vô hiệu, giải quyết tranh chấp.

 

LUẬT SƯ RIÊNG sẽ tiến hành soạn thảo/rà soát dự thảo Hợp đồng cho Khách hàng với các công việc cụ thể như sau:

-  Nghiên cứu các yêu cầu của Khách hàng và quy định của pháp luật liên quan;

-  Tư vấn và giải đáp thắc mắc cho Khách hàng theo yêu cầu;

-  Rà soát trực tiếp trên bản dự thảo Hợp đồng cho Khách hàng trên cơ sở bảo vệ tối đa quyền lợi ích của Khách hàng phù hợp với các quy định của pháp luật;

-  Cung cấp cho Khách hàng các ý kiến pháp lý, giải thích và đánh giá của Luật sư/chuyên viên liên quan đến hợp đồng;

-  Hiệu chỉnh tối đa bản rà soát dự thảo Hợp đồng 03 lần tiếp theo trên cơ sở ý kiến/yêu cầu của Khách hàng.

 

LSR luôn có đội ngũ Luật sư/chuyên viên giỏi, uy tín, có tính chuyên nghiệp cao. LSR tin tưởng sẽ đáp ứng đầy đủ yêu cầu của Khách hàng.