Tư vấn Hôn nhân Gia đình

Đảm bảo quyền lợi của khách hàng theo đúng các quy định pháp luật trong mỗi quan hệ dân sự là một trong những dịch vụ tư vấn của LUẬT SƯ RIÊNG.

Luật sư riêng thực hiện tư vấn các thủ tục cho các bên hữu quan để yêu cầu để giải quyết các vấn đề Hôn nhân - Gia đình, bao gồm:

- Tư vấn về  quy định pháp luật liên quan đến việc xác lập quyền sở hữu tài sản riêng và tài sản chung trong quá trình hôn nhân;

- Tư vấn về thủ tục giải quyết ly hôn và tranh chấp tài sản sau ly hôn;

- Tư vấn phân chia tài sản, con cái khi ly hôn;

-Tư vấn các hình thức khởi kiện để bảo vệ quyền lợi;

- Tư vấn viết đơn từ liên quan và hướng dẫn thủ tục khởi kiện;

- Tư vấn về trình tự và thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài;

- Tư vấn thủ tục nhận nuôi con nuôi trong nước và nước ngoài.