Tư vấn di chúc - Trường hợp được thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc

Người để lại di sản có toàn quyền định đoạt tài sản của mình theo di chúc. Tuy nhiên, có rất nhiều trường hợp người để lại di sản không để lại bất cứ tài sản nào cho vợ, chồng hoặc các con – những người thân ruột thịt ...

 

Người để lại di sản có toàn quyền định đoạt tài sản của mình theo di chúc. Tuy nhiên, có rất nhiều trường hợp người để lại di sản không để lại bất cứ tài sản nào cho vợ, chồng hoặc các con – những người thân ruột thịt của mình. Chính vì thế, nhằm bảo vệ lợi ích của những người thừa kế thuộc hàng thừa kế thứ nhất, phù hợp với phong tục, truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta, pháp luật quy định về trường hợp được thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc như sau:

 

Những người sau đây vẫn được hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật nếu di sản được chia theo pháp luật, trong trường hợp họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn hai phần ba suất đó:

a) Con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng;

b) Con thành niên mà không có khả năng lao động.      

Điều kiện được hưởng di sản:

1. Người lập di chúc không cho họ hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật;

2. Những người này không từ chối nhận di sản;

3. Những người này không thuộc trường hợp những người không có quyền hưởng di sản bao gồm:

-   Người bị kết án về hành vi cố ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe hoặc về hành vi ngược đãi nghiêm trọng, hành hạ người để lại di sản, xâm phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm của người đó;

-   Người vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ nuôi dưỡng người để lại di sản;

-   Người bị kết án về hành vi cố ý xâm phạm tính mạng người thừa kế khác nhằm hưởng một phần hoặc toàn bộ phần di sản mà người thừa kế đó có quyền hưởng;

-    Người có hành vi lừa dối, cưỡng ép hoặc ngăn cản người để lại di sản trong việc lập di chúc; giả mạo di chúc, sửa chữa di chúc, hủy di chúc, che giấu di chúc nhằm hưởng một phần hoặc toàn bộ di sản trái với ý chí của người để lại di sản.

(Trừ trường hợp người để lại di sản đã biết hành vi của những người đó, nhưng vẫn cho họ hưởng di sản theo di chúc.

 

Khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện nói trên, thì những người này sẽ được hưởng một phần di sản tối thiểu bằng 2/3 suất của một người thừa kế theo pháp luật dù họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản.

 

Luật Sư Riêng hi vọng đã cung cấp tới Quý vị những thông tin hữu ích. Luật Sư Riêng luôn tận tình hỗ trợ, đảm bảo quyền và lợi ích cho khách hàng.

 

CÔNG TY LUẬT TNHH LUẬT SƯ RIÊNG

25 Vũ Tông Phan, P.An Phú, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh

Phone: 028.6656.2135                   

Hotline: 0949.165.995 – 0966.288.855

Email: info@luatsurieng.net – luatsu@luatsurieng.net

Website: www.luatsurieng.net – www.saigonlawyer.net