Tư vấn di chúc – Người được hưởng di sản thừa kế của người chết để lại

Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết. Tuy nhiên, không phải bất cứ ai cũng được hưởng di sản theo di chúc

 

Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết. Tuy nhiên, không phải bất cứ ai cũng được hưởng di sản theo di chúc. Để làm rõ vấn đề này, Luật Sư Riêng xin cung cấp tới Quý vị những thông tin hữu ích sau:

 

Tại thời điểm mở thừa kế (thời điểm người để lại di sản chết) thì di sản người chết để lại được chia theo di chúc hoặc theo pháp luật. Và người thừa kế được xác định như sau:

- Là người được người để lại di sản định đoạt theo di chúc (nếu có di chúc).

- Là người thừa kế theo pháp luật. Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự:

   +   Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;

   +   Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại;

   +   Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột; chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.

Lưu ý:

-      Người thừa kế là cá nhân phải là người còn sống vào thời điểm mở thừa kế hoặc sinh ra và còn sống sau thời điểm mở thừa kế nhưng đã thành thai trước khi người để lại di sản chết. Trường hợp người thừa kế theo di chúc không là cá nhân thì phải tồn tại vào thời điểm mở thừa kế.

-      Trường hợp những người có quyền thừa kế di sản của nhau đều chết cùng thời điểm hoặc được coi là chết cùng thời điểm do không thể xác định được người nào chết trước (sau đây gọi chung là chết cùng thời điểm) thì họ không được thừa kế di sản của nhau và di sản của mỗi người do người thừa kế của người đó hưởng, trừ trường hợp sau:

-      Trường hợp con của người để lại di sản chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản thì cháu được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của cháu được hưởng nếu còn sống; nếu cháu cũng chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản thì chắt được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của chắt được hưởng nếu còn sống.

 

Người không được quyền hưởng di sản bao gồm:

1. Người bị kết án về hành vi cố ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe hoặc về hành vi ngược đãi nghiêm trọng, hành hạ người để lại di sản, xâm phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm của người đó;

2. Người vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ nuôi dưỡng người để lại di sản;

3. Người bị kết án về hành vi cố ý xâm phạm tính mạng người thừa kế khác nhằm hưởng một phần hoặc toàn bộ phần di sản mà người thừa kế đó có quyền hưởng;

4. Người có hành vi lừa dối, cưỡng ép hoặc ngăn cản người để lại di sản trong việc lập di chúc; giả mạo di chúc, sửa chữa di chúc, hủy di chúc, che giấu di chúc nhằm hưởng một phần hoặc toàn bộ di sản trái với ý chí của người để lại di sản.

Lưu ý : Những người này vẫn được hưởng di sản theo di chúc nếu người để lại di sản đã biết hành vi của những người nêu trên, nhưng vẫn cho họ hưởng di sản theo di chúc.

 

Trên đây là những thông tin về người được quyền hưởng di sản theo di chúc mà Luật Sư Riêng đã cập nhật. Trong quá trình thực hiện, vui lòng liên hệ với Luật Sư Riêng để được tư vấn miễn phí. Luật Sư Riêng luôn tận tình hỗ trợ, đảm bảo quyền và lợi ích cho khách hàng.

CÔNG TY LUẬT TNHH LUẬT SƯ RIÊNG

25 Vũ Tông Phan, P.An Phú, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh

Phone: 028.6656.2135             

Hotline: 0949.165.995 – 0966288 855

Email: info@luatsurieng.net – luatsu@luatsurieng.net

Website: www.luatsurieng.net – www.saigonlawyer.net