Thu hồi nợ - Tiền của doanh nghiệp phải trả lại cho doanh nghiệp

"Tiền của doanh nghiệp bạn sẽ phải trả lại cho doanh nghiệp bạn nếu như có chúng tôi giải quyết việc thu hồi nợ cho bạn. Việc thu hồi nợ sẽ dễ dàng hơn và kết quả đạt được cao hơn nếu các bạn giao phó cho chúng tôi" 

 

Doanh nghiệp của bạn đang có rất nhiều khoản nợ mà chưa thu hồi được như tiền dịch vụ chưa thanh toán hết, tiền đã đặt cọc mà không thực hiện công việc, tiền cho doanh nghiệp khác vay, tiền bồi thường hợp đồng…Tất cả những khoản tiền đó là tiền của doanh nghiệp. Nếu là tiền của doanh nghiệp bạn thì phải trả lại cho danh nghiệp bạn.

Tuy nhiên, để tiền của doanh nghiệp bạn được trở về với chủ của nó không hề dễ dàng. Bời vì, số tiền đó đã không được thanh toán cho doanh nghiệp bạn vì rất nhiều nguyên nhân như: doanh nghiệp thuê dịch vụ của doanh nghiệp bạn đang bị trục trặc về tài chính, doanh nghiệp ký hợp đồng nhập khẩu hàng hóa cho bạn đã lấy số tiền mà doanh nghiệp bạn đặt cọc đi trả một khoản nợ khác mà không thể thực hiện việc nhập khẩu hàng hóa cho bạn, doanh nghiệp vay tiền của doanh nghiệp bạn còn nợ rất nhiều chủ nợ khác nên không thể trả lại khoản nợ đã vay của doanh nghiệp bạn…

Tiền của doanh nghiệp bạn sẽ phải trả lại cho doanh nghiệp bạn nếu như có chúng tôi giải quyết việc thu hồi nợ cho bạn. Việc thu hồi nợ sẽ dễ dàng hơn và kết quả đạt được cao hơn nếu các bạn giao phó cho chúng tôi Công ty Luật TNHH Luật Sư Riêng với đội ngũ các luật sư, chuyên viên pháp lý, kinh tế  giàu kinh nghiệm luôn luôn biết lắng nghe, tận tình phục vụ khách hàng. Hãy liên hệ với chúng tôi: Công ty Luật TNHH Luật Sư Riêng, địa chỉ: số 25 Vũ Tông Phan, phường An Phú, quận 2, Tp. Hồ Chí Minh. Hotline: 0933512386. Website: luatsurieng.net