Thay đổi Nội dung Đăng ký kinh doanh

LUẬT SƯ RIÊNG Tư vấn thay đổi đăng ký kinh doanh của Doanh nghiệp, Chi nhánh, Văn phòng đại diện

Tư vấn thay đổi đăng ký kinh doanh của Doanh nghiệp, Chi nhánh, Văn phòng đại diện

-    Tư vấn thay đổi tên Doanh nghiệp;

-    Thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh của Doanh nghiệp, Chi nhánh;

-    Thay đổi trụ sở chính của Doanh nghiệp, Chi nhánh, văn phòng đại diện;

-    Thay đổi vốn điều lệ Doanh nghiệp (Tăng vốn hoặc giảm vốn);

-    Thay đổi thành viên/cổ đông Doanh nghiệp;

-    Thay đổi người đại diện theo pháp luật, người đứng đầu Chi nhánh, văn phòng đại diện;

-    Thay đổi các thông tin khác của đăng ký kinh doanh của Doanh nghiệp, Chi nhánh, văn phòng đại diện.

= = = = =  = =  = = =  = = =

Mọi thông tin thắc mắc cần trao đổi liên quan đến các vấn đề trên, xin Quý khách hàng vui lòng liên lạc với LUẬT SƯ RIÊNG để được hướng dẫn chi tiết hoặc yêu cầu dịch vụ tại đây