Thành lập Sàn GDBĐS

Thủ tục thành lập sàn GDBĐS LUẬT SƯ RIÊNG

Căn cứ Luật Kinh doanh Bất động sản ngày 29/6/2006, Nghị định 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 và Thông tư 13/2008/TT-BXD ngày 21/05/2008 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh Bất động sản.

 

Những năm gần đây rất nhiều Công ty Bất Động Sản đã thành lập, tham gia vào thị trường Bất Động Sản. Đây là một tín hiệu tốt cho thị trường thêm phong phú, đa dạng trong lĩnh vực mô giới và phân phối các sản phẩm Bất động sản.

Tuy nhiên, để khắc phục tình trạng, thay vì giao dịch ngầm, mua bán trao tay, và để mang lại niềm tin cũng như sự hài lòng cho Quý khách hàng các giao dịch phải thực hiện qua Sàn giao dịch BĐS.

Sàn giao dịch BĐS là nơi diễn ra các giao dịch bất động sản và cung cấp các dịch vụ cho Kinh doanh BĐS. Công khai hóa, minh bạch hóa các thông tin, yếu tố, chi tiết liên quan bất động sản giao dịch trên thị trường, nhằm hạn chế rủi ro cho các bên tham gia giao dịch.

Tham gia Sàn giao dịch BĐS là một hoạt động kinh doanh theo định hướng “Chuyên nghiệp – Minh bạch – Tin cậy”.

 

LUẬT SƯ RIÊNG hoạt động trong lĩnh vực tư vấn Pháp Luật. LUẬT SƯ sẽ làm các thủ tục, hồ sơ pháp lý để Quý Công ty có thể nhanh chóng thành lập Sàn giao dịch BĐS và tư vấn các vấn đề liên quan đến hoạt động của Sàn giao dịch BĐS.