Thành lập Doanh nghiệp - Chi nhánh, Văn phòng đại diện

LUẬT SƯ RIÊNG Tư vấn thành lập chi nhánh, Văn phòng đại diện của doanh nghiệp

Tư vấn thành lập chi nhánh, Văn phòng đại diện của doanh nghiệp

-    Tư vấn các điều kiện để thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của Doanh nghiệp trong nước và Doanh nghiệp nước ngoài;

-    Tư vấn thủ tục thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện theo quy định của pháp luật;

-    Hướng dẫn doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ cần thiết để thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của Doanh nghiệp;

-    Soạn thảo và hoàn thiện hồ sơ pháp lý thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện theo quy định của pháp luật;

-    Đại diện theo uỷ quyền cho khách hàng thực hiện việc đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện tại Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, xin cấp con dấu và mã số thuế cho chi nhánh.

-    Tư vấn các vấn đề pháp lý phát sinh khi Chi nhánh, văn phòng đại diện đi vào hoạt động;

= = = = =  = =  = = =  = = =

Mọi thông tin thắc mắc cần trao đổi liên quan đến các vấn đề trên, xin Quý khách hàng vui lòng liên lạc với LUẬT SƯ RIÊNG để được hướng dẫn chi tiết hoặc yêu cầu dịch vụ tại đây