Quản lý rủi ro pháp lý của doanh nghiệp

Rủi ro pháp lý là vấn đề quan trọng hàng đầu đối với mỗi doanh nghiệp, nhất là trong bối cảnh nền kinh tế chuyển đổi và hệ thống pháp luật đang còn nhiều bất cập, mâu thuẫn và chồng chéo,... Tuy nhiên, phần lớn hiện nay các ...

Rủi ro pháp lý là vấn đề quan trọng hàng đầu đối với mỗi doanh nghiệp, nhất là trong bối cảnh nền kinh tế chuyển đổi và hệ thống pháp luật đang còn nhiều bất cập, mâu thuẫn và chồng chéo,... Tuy nhiên, phần lớn hiện nay các doanh nghiệp còn chưa nhận thấy được sự nguy hiểm của việc không nắm bắt,  không tuân thủ pháp luật cũng như sự cần thiết phải có tư vấn pháp luật.

 

Giữa hệ thống pháp luật và thực tế phức tạp hiện nay, hiếm có doanh nghiệp nào có thể tự tin rằng mình sẽ không vi phạm pháp luật. Dù là doanh nghiệp lớn, vừa, nhỏ hay siêu nhỏ thì cũng đều phải đối mặt với các vấn đề rủi ro về mặt pháp lý trong quản lý, điều hành, giao dịch, lao động, bảo hiểm, thuế ….

 

Mỗi doanh nghiệp muốn hoạt động, sản xuất, kinh doanh an toàn, hiệu quả và phát triển bền vững thì cần phải tuân thủ nghiêm túc quy định của pháp luật và một trong những vấn đề cần kiểm soát lớn nhất ở khối doanh nghiệp chính là “rủi ro pháp lý”.  

 

Với mục đích:

  - Giúp doanh nghiệp nhận diện và có biện pháp tối ưu để khắc phục rủi ro pháp lý có thể xảy ra;

  - Xem xét và thiết lập hệ thống biểu mẫu, quy trình và các văn bản quản lý nội bộ để thiết lập hệ thống quản lý của doanh nghiệp.

LUẬT SƯ RIÊNG sẽ đồng hành cùng Doanh nghiêp để thực hiện các công việc sau:

1.Định vị, đưa ra giải pháp và khắc phục rủi ro trong Quản lý và Điều hành DN:

  - Tư cách pháp lý & điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp;

  - Thành viên/Cổ đông & Giao dịch vốn;

 - Quyền hạn của người quản lý doanh nghiệp; Hoạt động điều hành của HĐTV/HĐQT/BGĐ.

 

2. Định vị, đưa ra giải pháp và khắc phục rủi ro trong Giao dịch và Hợp đồng:

  - Hoạt động đầu tư, thương mại của doanh nghiệp;

  - Giao dịch và Hợp động của doanh nghiệp;

  - Quản lý hoạt động kinh doanh, mua hàng, dịch vụ.

 

3. Định vị, đưa ra giải pháp và khắc phục rủi ro trong Quản lý nguồn nhân lực:

  - Văn bản nội bộ, giấy phép liên quan HRM;

  - Chế độ lao động; Hợp động thử việc/đào tạo/lao động;

  - Công đoàn, Hội đồng hòa giải lao động;

  - Xử lý kỷ luật lao động, tranh chấp lao động;

 

Với đội ngũ Luật Sư/ chuyên viên dày dặn kinh nghiệm, luôn làm việc với tất cả tinh thần trách nhiệm, LUẬT SƯ RIÊNG tin tưởng sẽ luôn đáp ứng được yêu cầu của khách hàng.