Luật sư riêng cho Gia đình

Tỷ lệ Luật sư trên số dân ở Việt Nam rất thấp, số lượng Cá nhân, Hộ gia đình có Luật Sư Riêng rất hạn chế. Chính vì vậy trước sự phát triển của nền kinh tế, những phức tạp và đa dạng của các mối quan ...

Với tiêu chí đi đầu với thuật ngữ “Luật Sư Riêng” được áp dụng tại Việt Nam. Mong muốn mỗi Cá nhân, mỗi Gia đình, mỗi Doanh nghiệp có Luật Sư Riêng để được tư vấn, đưa những giải pháp Pháp lý nhằm bảo vệ quyền và lợi ích của mình.


Tỷ lệ Luật sư trên số dân ở Việt Nam rất thấp, số lượng Gia đình có Luật Sư Riêng rất hạn chế. Chính vì vậy trước sự phát triển của nền kinh tế, những phức tạp và đa dạng của các mối quan hệ,… luôn nảy sinh những thách thức về rủi ro pháp lý. Vì thế, lựa chọn Luật Sư Gia đình để được giải đáp những thắc mắc, tư vấn các vấn đề liên quan đến Pháp luật, các thủ tục Hành chính,… sẽ giảm được những rủi ro, những rắc rối xung quanh cũng như được bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình trước những xâm phạm.


LUẬT SƯ RIÊNG:

- Tư vấn Pháp luật thường xuyên cho Cá nhân, Gia đình;

- Thực hiện các giao dịch dân sự, kinh tế theo Hợp đồng Uỷ quyền;

- Thay mặt thực hiện các thủ tục Hành chính;

- Tư vấn Pháp luật chuyên ngành khi khách hàng có yêu cầu;

- Luật sư bảo vệ quyền lợi và Đại diện giải quyết tranh chấp;

- Cung cấp các văn bản pháp luật mới nhất cho khách hàng.


Cá nhân, Gia đình có nhu cầu sử dụng dich vụ Luật Sư Riêng vui lòng liên hệ với Công ty Luật – Luật Sư Riêng để được các Luật sư tư vấn, Đại diện tiến hành các thủ tục.