Luật sư cho Ca sĩ, Diễn viên

Một tấm ảnh nhảy cảm của Ca sĩ, Diễn viên được đăng trên mạng mà không được sự đồng ý của họ. Một bài hát được mua độc quyền bỗng dưng có ca sĩ khác hát và thu đĩa bán; Một Hợp đồng quảng cáo với những điều khoản ...

LUẬT SƯ RIÊNG CHO CA SĨ, DIỄN VIÊN


Một tấm ảnh nhảy cảm của Ca sĩ, Diễn viên được đăng trên mạng mà không được sự đồng ý của họ. Một bài hát được mua độc quyền bỗng dưng có ca sĩ khác hát và thu đĩa bán; Một Hợp đồng quảng cáo với những điều khoản bất lợi,... Ca sĩ, Diễn viên nên có Luật sư đại diện cho mình.

Luật Sư Riêng:

- Tư vấn Pháp luật về Hợp đồng biểu diễn cho ca sĩ, Diễn viên;

- Tư vấn Hợp đồng Đầu tư và Quản lý Ca sĩ, Diễn viên;

- Tư vấn Pháp luật về Sở hữu trí tuệ, quyền tác giả, quyền liên quan đến các sản phẩm nghệ thuật của Ca sĩ, Diễn viên;

- Tham gia đàm phán và ký kết hợp đồng;

- Tư vấn khởi kiện nhằm bảo vệ quyền lợi của Ca sĩ, Diễn viên: Xử lý xâm phạm tác quyền, hình ảnh gây ảnh hưởng đến danh dự, uy tín của Ca sĩ, Diễn viên;

- Tư vấn thuế thu nhập trong việc biểu diễn;

- Luật sư bảo vệ quyền lợi và Đại diện giải quyết tranh chấp


Để tìm hiểu rõ hơn và để bàn thảo chi tiết hơn về từng chương trình trong Dịch vụ Luật sư cho Ca sĩ, Diễn viên của Luật Sư Riêng, vui lòng liên hệ: CÔNG TY LUẬT TNHH MTV LUẬT SƯ RIÊNG

Diễn đàn: www.tranhluanphapluat.com