Bảo hộ Nhãn hiệu

Nhãn hiệu là những dấu hiệu để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các cơ sở sản xuất, kinh doanh khác nhau. Nhãn hiệu gắn vào sản phẩm, bao bì sản phẩm để phân biệt sản phẩm cùng loại của các cơ sở sản xuất khác nhau; Nhãn hiệu ...


Nhãn hiệu được bảo hộ nếu đáp ứng các điều kiện:

- Là dấu hiệu nhìn thấy được dưới dạng chữ cái, từ ngữ, hình vẽ, hình ảnh, kể cả hình ba chiều hoặc sự kết hợp các yếu tố đó, được thể hiện bằng một hoặc nhiều màu sắc;

- Có khả năng phân biệt hàng hoá, dịch vụ của chủ sở hữu nhãn hiệu với hàng hoá, dịch vụ của chủ thể khác. Tức là nhãn hiệu được tạo thành từ một hoặc một số yếu tố dễ nhận biết, dễ ghi nhớ hoặc từ nhiều yếu tố kết hợp thành một tổng thể dễ nhận biết, dễ ghi nhớ.

Hồ sơ đơn đăng ký nhãn hiệu phải bao gồm các tài liệu:

- Tờ khai yêu cầu cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu;

- 15 mẫu nhãn hiệu (khuôn khổ 80mm x 80mm);

- Tài liệu xác nhận quyền nộp đơn hợp pháp, nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền nộp đơn của người khác (Chứng nhận thừa kế, chứng nhận hoặc thoả thuận chuyển giao quyền nộp đơn, kể cả đơn đã nộp; hợp đồng giao việc hoặc hợp đồng lao động…);

- Danh mục sản phẩm/dịch vụ yêu cầu bảo hộ và nhóm sản phẩm tương ứng theo Bảng phân loại quốc tế về hàng hóa và dịch vụ;

- Bản sao có công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh – 01 bản;

- Bản sao đơn đầu tiên hoặc Giấy chứng nhận trưng bày triển lãm nếu trong đơn có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên theo Điều ước quốc tế – 01 bản;

- Qui chế sử dụng nhãn hiệu nếu nhãn hiệu yêu cầu bảo hộ là nhãn hiệu tập thể;

- Tài liệu xác nhận về xuất xứ, giải thưởng, huy chương nếu nhãn hiệu chứa đựng các thông tin đó – 01 bản;

- Giấy phép của cơ quan có thẩm quyền, nếu trên nhãn hiệu có sử dụng các biểu tượng, tên riêng…;

Các thủ tục Luatsurieng tiến hành đăng ký bảo hộ độc quyền đối với nhãn hiệu:

- LUẬT SƯ RIÊNG - Đại diện trên Cục Sở hữu trí tuệ tiến hành thủ tục bảo hộ nhãn hiệu;

- LUẬT SƯ RIÊNG - Đại diện theo dõi hồ sơ và trả lời của Cục Sở hữu trí tuệ;

- LUẬT SƯ RIÊNG - Nhận kết quả là văn bằng bảo hộ nhãn hiệu;

- LUẬT SƯ RIÊNG - Đại diện nhận văn bằng vảo hộ.