Bất động Sản

Tư vấn Pháp lý BĐS

Một trong những thế mạnh của LUẬT SƯ RIÊNG là khả năng hỗ trợ khách hàng hoàn thành các giao dịch Bất động Sản. Chúng tôi cung cấp các dịch vụ pháp lý để trợ giúp khách hàng trong việc xây dựng chiến lược kinh doanh và xin phê ...

Dịch vụ Nhà đất

LUẬT SƯ RIÊNG       - Cấp mới Giấy chứng nhận Quyền sở hữu nhà ở và Quyền sử dụng đất ở.       - Cấp đổi Giấy chứng nhận Quyền sở hữu nhà ở và Quyền sử dụng đất ở.       - Cấp lại Giấy chứng nhận Quyền sở ...

Thành lập Sàn GDBĐS

Thủ tục thành lập sàn GDBĐS LUẬT SƯ RIÊNG

Quyền sở hữu nhà của Việt kiều, Cá nhân, Tổ chức nước ngoài

Mục 1.2 của Điều 191A/2008/QH12 Nghị quyết Quốc Hội Việt Nam ngày 03/06/2008 quy định:                               - Nhà ở mà các tổ chức và cá nhân nước ngoài được phép mua và sở hữu theo Điều luật này là các căn hộ chung ...