Dịch vụ Bất động Sản

Tư vấn Pháp lý BĐS

Một trong những thế mạnh của LUẬT SƯ RIÊNG là khả năng hỗ trợ khách hàng hoàn thành các giao dịch Bất động Sản. Chúng tôi cung cấp các dịch vụ pháp lý để trợ giúp khách hàng trong việc xây dựng chiến lược kinh doanh và xin phê ...

Dịch vụ Nhà đất

LUẬT SƯ RIÊNG               - Cấp mới Giấy chứng nhận Quyền sở hữu nhà ở và Quyền sử dụng đất ở.               - Cấp đổi Giấy chứng nhận Quyền sở hữu nhà ở và ...