DỊCH VỤ LUẬT SƯ - LUẬT SƯ RIÊNG

Xóa nợ thuế - Xóa nợ thuế thông qua thủ tục phá sản

Doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản đã thực hiện các khoản thanh toán theo quy định của pháp luật phá sản mà không còn tài sản để nộp tiền thuế, tiền phạt.

Xóa nợ thuế - Tại sao doanh nghiệp nên thực hiện thủ tục xóa nợ thuế?

Thuế là một khoản thu bắt buộc mà các doanh nghiệp phải nộp về cho Nhà nước theo quy định của từng loại thuế. Tuy nhiên, việc đóng thuế và đủ khả năng để đóng các loại thuế của các doanh nghiệp, hộ các nhân kinh doanh không ...

Dịch vụ Đăng ký kết hôn với người nước ngoài

LUẬT SƯ RIÊNG Tư vấn miễn phí cho khách hàng các vấn đề liên quan đến Đăng ký kết hôn với người nước ngoài: Tư vấn về Thủ tục đăng ký kết hôn với người nước ngoài, Tư vấn về quyền của và nghĩa vụ của mỗi bên sau khi ...

Thu hồi nợ - Tiền của doanh nghiệp phải trả lại cho doanh nghiệp

"Tiền của doanh nghiệp bạn sẽ phải trả lại cho doanh nghiệp bạn nếu như có chúng tôi giải quyết việc thu hồi nợ cho bạn. Việc thu hồi nợ sẽ dễ dàng hơn và kết quả đạt được cao hơn nếu các bạn giao phó cho chúng tôi" 

Thu hồi nợ - Đòi là được

Việc thu hồi được các khoản nợ hay không phụ thuộc vào kiến thức và kỹ năng của những người đi thu hồi. Đối với từng trường hợp cụ thể sẽ có những phương án cụ thể phù hợp  

Tư vấn nợ - Giúp doanh nghiệp an tâm khi lâm vào cảnh nợ nần

"Khi lâm vào cảnh nợ nần chồng chất làm cho doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn: sản xuất bị đình trệ, nhân viên có thể bị sa thải hàng loạt, uy tín và vị thế đang có trên thị trường có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng…Tuy ...

Tư vấn nợ - Giúp doanh nghiệp xác định khoản nợ nào cần trả trước

"Doanh nghiệp cần phải xác định rõ những khoản nợ nào cần phải thanh toán trước, khoản nợ nào có thể gia hạn được để việc thoát nợ hiệu quả hơn"

Tư vấn Luật Lao động

Hiện nay, trong sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế, quan hệ lao động đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển bền vững của một doanh nghiệp và ngày càng được pháp luật Việt nam bảo vệ. Lao động là những người góp ...

Các tin khác