DỊCH VỤ LUẬT SƯ - LUẬT SƯ RIÊNG

Dịch vụ Đăng ký kết hôn với người nước ngoài

LUẬT SƯ RIÊNG Tư vấn miễn phí cho khách hàng các vấn đề liên quan đến Đăng ký kết hôn với người nước ngoài: Tư vấn về Thủ tục đăng ký kết hôn với người nước ngoài, Tư vấn về quyền của và nghĩa vụ của mỗi bên sau khi ...

Thu hồi nợ - Tiền của doanh nghiệp phải trả lại cho doanh nghiệp

"Tiền của doanh nghiệp bạn sẽ phải trả lại cho doanh nghiệp bạn nếu như có chúng tôi giải quyết việc thu hồi nợ cho bạn. Việc thu hồi nợ sẽ dễ dàng hơn và kết quả đạt được cao hơn nếu các bạn giao phó cho chúng tôi" 

Thu hồi nợ - Đòi là được

Việc thu hồi được các khoản nợ hay không phụ thuộc vào kiến thức và kỹ năng của những người đi thu hồi. Đối với từng trường hợp cụ thể sẽ có những phương án cụ thể phù hợp  

Tư vấn nợ - Giúp doanh nghiệp an tâm khi lâm vào cảnh nợ nần

"Khi lâm vào cảnh nợ nần chồng chất làm cho doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn: sản xuất bị đình trệ, nhân viên có thể bị sa thải hàng loạt, uy tín và vị thế đang có trên thị trường có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng…Tuy ...

Tư vấn nợ - Giúp doanh nghiệp xác định khoản nợ nào cần trả trước

"Doanh nghiệp cần phải xác định rõ những khoản nợ nào cần phải thanh toán trước, khoản nợ nào có thể gia hạn được để việc thoát nợ hiệu quả hơn"

Tư vấn Luật Lao động

Hiện nay, trong sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế, quan hệ lao động đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển bền vững của một doanh nghiệp và ngày càng được pháp luật Việt nam bảo vệ. Lao động là những người góp ...

Tư vấn Mua - Bán DN

Hoạt động Mua - Bán doanh nghiệp mang đến cho các nhà đầu tư nhiều cơ hội kinh doanh hấp dẫn nếu họ thực sự là những người có tầm nhìn chiến lược, có hiểu biết sâu rộng về tài chính, pháp luật và đặc biệt là họ phải có ...

Tư vấn nợ - Mang lại giải pháp cho các bên

Khi chủ nợ thì đang cần thu hồi các khoản nợ mà con nợ thì chưa có tiền để trả, vậy giải pháp tốt nhất cho cả hai bên là gì?

Thành lập Doanh nghiệp nhanh chóng

LUẬT SƯ RIÊNG tư vấn cho bạn toàn bộ hành lang pháp lý liên quan đến vấn đề thành lập, quản lý doanh nghiệp:

Các tin khác